BRANDING & PR

BRANDING & PR

HVILKE FORTÆLLINGER FINDES DER OM JER PÅ NETTET? 

Websider og sociale medier er i en vigtig kilde til research. Her beslutter brugerne hvilke produkter de køber, hvor de vil søge job – og om de vil kæmpe for eller imod en sag. 

Business Stories hjælper med at udvikle kommunikation, der understøtter jeres mål. Vi udvikler fortællinger, som engagerer og motiverer jeres målgruppe. Og vi får fortællingerne ud som artikler, nyhedsopdateringer, pressemeddelelser og videofilm.

Nogle fortællinger får vi ud via web og sociale medier, andre kan have offentlighedens interesse – og så for vi jer i medierne.

PROFIL OG PRÆSENTATIONSFILM
Virksomhedsprofilen er jeres ansigt udad til. Det kan være en kort fortælling fra jeres frontfigur, som fortæller, hvad kernen i jeres forretning er. Det kan være billedfortællingen, der dokumenterer jeres volumen, stil og værdier. Eller det kan være filmen om et produkt eller et koncept. Pointen er, at I med en videofilm giver liv til jeres fortælling om visionerne, hvem I er og hvad I står.
Som lyd- og billedmedie har videofilm en høj gennemslagskraft. Videofilm giver også flere hits og click på nettet end tekst med foto: Hjemmesider med relevant video øger clickraten med op til 54 %.

TESTIMONIALSKUNDECASES 
Slå to fluer med ét smæk i en testimonial, en kundecasefilm, hvor den tilfredse kunde fortæller, hvilken forskel I har gjort. Det er særdeles effektiv dokumentation og en overbevisende måde at få historien om jeres koncept, service og produkt ud i markedet. Det er samtidig en måde at styrke relationen til en eksisterende kunde, som også kan vinde på at blive eksponeret. Kundecasefilm er reklame med høj troværdighed.